Kvalitetsskolen

Skolens personale er svært viktig for læringsmiljøet og dermed for resultatkvaliteten i skolen. Med utgangspunkt i norsk og internasjonal forskning drøfter Terje Ogden skolens muligheter, men også begrensninger til å fremme elevenes læring og utvikling gjennom skolemiljø, læreplan og pedagogisk praksis. Les mer
Vår pris
639,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Innbundet
Legg i
Innbundet
Legg i
Vår pris: 639,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Skolens personale er svært viktig for læringsmiljøet og dermed for resultatkvaliteten i skolen. Med utgangspunkt i norsk og internasjonal forskning drøfter Terje Ogden skolens muligheter, men også begrensninger til å fremme elevenes læring og utvikling gjennom skolemiljø, læreplan og pedagogisk praksis. Ogden mener at skolen har et stort uutnyttet potensiale. Selv om mye av utviklingsarbeidet har gitt beskjedne resultater, ser han optimistisk på mulighetene til positiv utvikling i skolen.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Kapittel 1 KVALITET I SKOLEN - MELLOM EFFEKTIVITET OG INKLUDERING
Hva er kvalitet i skolen?

Sammenligninger av det faglige nivået

Den inkluderende skolen

Mål og målkonflikter

Læreplanen

På vei mot en kunnskapsbasert pedagogisk praksis?

Oppsummering og diskusjon


Kapittel 2 MODELLER OG METODER I FORSKNINGEN OM LÆRINGSMILJØETS BETYDNING
Et kort historisk tilbakeblikk

Teoretiske og empiriske forskningsmodeller

Status for forskningen om effektive skoler

Tre klassiske modellstudier

Kritikk og diskusjonstemaer i effektivitetsforskningen

Oppsummering og diskusjon


Kapittel 3 HVA KJENNETEGNER EFFEKTIVE SKOLER?
Hvordan beskrive skolers egenart?

Status for forskningen om effektive skoler

Skolers fysiske og administrative kjennetegn

Elevgruppens sammensetning

Skolen som sosial organisasjon

Skolens kultur og verdier

Betydningen av skolens sosiale og politiske kontekst

Skolen som utviklingsenhet

Hvordan påvirker skolen elevenes læringsutbytte?

Oppsummering og diskusjon


Kapittel 4 UNDERVISNING OG LÆRINGSMILJØ
Undervisningens metoder, kontekst og innhold

Tradisjonell eller progressiv?

Det pedagogiske verkstedet og det regelstyrte undervisningsrommet

Effektiv undervisning som god praksis

Prinsipper for effektiv undervisning

Å sette det hele sammen: lærerrollen

Oppsummering og diskusjon


Kapittel 5 UNDERVISNING, LÆRING OG LEDELSE
Forskning om undervisnings- og læringsledelse

Klassens utviklingstrinn

Aktivitetsledelse i praksis

Det didaktiske nivået: direkte formidling og elevaktiv læring

Forebyggende klasseledelse

Atferdskorrigering gjennom planmessig bruk av konsekvenser

Oppsummering og diskusjon


Kapittel 6 LÆRINGSPERSPEKTIVER OG UNDERVISNINGSMETODER
Kognisjon og læring

Kognitive perspektiver på læring

Fra memorering til meningsfylt læring

Indirekte og direkte undervisning

Individuell undervisning og støtte

Mestringslæring - diagnostisk undervisning

Gruppearbeid og prosjektarbeid

Elevperspektivet

Oppsummering og diskusjon


Kapittel 7 DIFFERENSIERING OG INKLUDERING
Fra integrering til inkludering

Likeverdig og tilpasset opplæring

Skolen og elevmangfoldet - differensiering

Risikoutsatte elever og skoler

Effektive skoler for risikoutsatte elever

Oppsummering og diskusjon


Kapittel 8 SKOLEUTVIKLING MELLOM STABILITET OG FORNYELSE
Norske skolereformer - idealer og realiteter

Pedagogisk utviklingsarbeid og skoleutvikling

Skoleutviklingstradisjonen - framvekst og status

Hva har skoleutviklingstradisjonen bidratt med?

Kritikk av forskningen om skoleutvikling

Arbeidet med å "snu" skoler

Rammestyrte og planstyrte utviklingsprosjekter

Veien videre

Stabilitet og utvikling - gjennomføring av prosjekter

Oppsummering og diskusjon


REFERANSER