Læring og undervisning

I denne boken rettes det søkelys mot noen sentrale spørsmål som har betydning for vår forståelse av læring og læreprosessen. Hva er det som bestemmer om vi lærer, og hva vi lærer? Hva skjer når elever i skolen og studenter i høyere utdanning mister motivasjonen og gleden over det å møte utfordringer? Hvordan skal vi tilrettelegge undervisningen for å sikre oss at elevene og studentene lærer det vi ønsker?
Forfatterens budskap er enkelt: Læring er avhengig av motivasjon. Les mer
Vår pris
419,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 419,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Om boka

I denne boken rettes det søkelys mot noen sentrale spørsmål som har betydning for vår forståelse av læring og læreprosessen. Hva er det som bestemmer om vi lærer, og hva vi lærer? Hva skjer når elever i skolen og studenter i høyere utdanning mister motivasjonen og gleden over det å møte utfordringer? Hvordan skal vi tilrettelegge undervisningen for å sikre oss at elevene og studentene lærer det vi ønsker?
Forfatterens budskap er enkelt: Læring er avhengig av motivasjon. Læring og motivasjon har sammenheng med selvbilde og tro på egen evne til mestring, og mestring er avhengig av opplevelse av personlig kontroll. Fratar vi individet muligheten for å oppleve kontroll, påvirker vi også lysten til å lære. Ved å stille krav, og gjennom å følge opp med konstruktiv tilbakemelding, viser vi at vi respekterer elevene og studentene våre. Raaheim er kritisk til en praksis der undervisning defineres som formidling, fordi dette bidrar til å parkere den annen part i en rolle som passive tilhørere. Med dette som utgangspunkt diskuteres spørsmål om hva som kjennetegner god undervisning og gode undervisere.
Arild Raaheim er professor i universitetspedagogikk ved Universitetet i Bergen og professor i pedagogikk ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han har omfattende erfaring fra undervisning og konsulentarbeid, nasjonalt og internasjonalt.
Arild Raaheim har tidligere gitt ut på Fagbokforlaget:
* Sosialpsykologi for sykepleien (1988) * Psykologiske fagord. Fra engelsk til norsk (1. utgave i 1998, 7. utgave i 2004, i samarbeid med Kjell Raaheim) * Læring hos voksne (2000, i samarbeid med Kjell Raaheim) * Sosialpsykologi (2002)

Fakta

Innholdsfortegnelse
Innledning

LÆRING og undervisning
Forutsetninger for læring

Prestasjon og selvoppfatning
Om å slutte

Om evnemessige forutsetninger


Evner som forklaringsfaktor

Hvem egner seg til å studere?

Om undervisning og læring

Abstrahering og konsentrasjon

Undervisning, vurdering og læring

Kunnskap og forståelse

Kunnskap eller kompetanse?

Sosial kompetanse i skolen

Psykisk entrofi-negentrofi

Læring gjennom undervisning

Mentale innstillinger

Overlevingsorientert og utviklingsorientert læring

Læringsstiler

Betydningen av tilbakemelding

Kjerneanalyse

Læring og terskler

Papegøyelæring

Motivasjon og selvverd

Plagiering og fusk

Læring, erfaring og intelligens


UNDERVISNING og læring
Hva er god undervisning?

Kjerneanalyse

Om å forstå undervisning


Litteratur

Stikkordregister