Norsk som identitetsfag - 
      Sylvi Penne

Norsk som identitetsfag

norsklæreren i det moderne

Denne boken handler om å være norsklærer i en ny tid. Budskapet er at norskfaget og norsklæreren er viktigere enn noen gang, selv om argumentene for et slikt syn må endres i pakt med nye utfordringer.
Boken viser hvordan man kan skape mening gjennom språk og litteratur der tidligere meningsfelleskap er i ferd med å bli borte. Les mer
Vår pris
479,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 479,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Denne boken handler om å være norsklærer i en ny tid. Budskapet er at norskfaget og norsklæreren er viktigere enn noen gang, selv om argumentene for et slikt syn må endres i pakt med nye utfordringer.
Boken viser hvordan man kan skape mening gjennom språk og litteratur der tidligere meningsfelleskap er i ferd med å bli borte. Den handler også om at elevene kan bruke kulturens språk og fortellinger til å skape egne livsfortellinger med forankring i fortiden og med forestillinger om framtiden. Inspirert av moderne samfunnsforskning der tverrfaglighet og identitetsskaping står sentralt, anlegger forfatteren et spennende perspektiv på undervisningen i litteratur og bildemedier i skolen.

I 2000 mottok dette bokprosjektet Universitetsforlagets pris. I innstillingen skrev juryen blant annet:

"Dette lærebokprosjektet imøtekommer viktige målsetninger om fornyelse av norskfaget i L97. Pennes lærebok vil utvilsomt være kjærkommen for studenter og for lærere i skoleverk og etterutdanning. På en lettfattelig, personlig og utfordrende måte skriver Penne om den tradisjonelle litteraturundervisningen og lærerrollen som viser vei inn i en ny tid."
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Universitetsforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 337
ISBN: 9788215001333
Utgave: 1. utg.
Format: 22 x 16 cm
Universitetsforlagets faglitterære pris 2000
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord

Innledning


Del 1

Lærere før og nå: Helter, tyranner eller tapere?Del 2

" Å søke løkens kjerne": Modernitet og selvidentitet

Når alt går bra til slutt: Naiv.Super.- en dannelsesroman for vår tid

"Speilbildet mitt ler så lenge jeg ler." Unge jenter og kroppens refleksivitet

Fra dannelse til identitet til dannelse og refleksiv identitet?Del 3

"Tenkningens" historie og barns utvikling som "tenker"

Cogito ergo sum: Språk og tanke i klasserommet


Del 1 Skolens språk og de andres språk

Del 2 Språk, identitet og refleksivitet

Del 3 Å to den andres standpunkt


Del 4

Narrativ identitet og narrative grunnmønstre i kulturen

Om det mytiske før og nå - film som moderne myterDel 5

Kulturtrekk: Individualisme, narsissisme

Et litterært eksempel: Lille Rødhette møter seg selv

" Sakte, som på film, flere ganger." Kjærlighet i det moderne samfunnet..

Hva skal vi med fortida? Morsmålsfaget og fortellingen om Norge

Klassikere i klasserommet

Om kulturen, barnelitteraturen, estetikken og didaktikken

ved årtusenskiftet


Del 1 Om kulturen

Del 2 Om barnelitteraturen
Livsmot, framtidshåp og det narrative begjærDel 6

Om litteratur, tolkning og "meningen med livet"

Om litteraturteori, litteraturdidaktikk og lesere

Litterære reiser i klassen: Pakketur eller opplevelsesreise?

Litteraturundervisning for de lesesvake - og for alle de andre

" Å bli en som leser litteratur" - en utviklingshistorie om

lesning fra 6 til16

Kunstensfortellinger :


Del 1 Hva handler det om?

Del 2 Litteratur er språk brukt på uvanlig måte

Del 3 Mer om litteratur, litteratur og film eller bare film

Litteratur

Register