Norskdidaktikk - 
      Jon Smidt

Norskdidaktikk

ei grunnbok

Jon Smidt (Redaktør)

Boka gir en innføring i rammer og retningslinjer, strategier og metoder for norskundervisning i grunnskolen.
Norsklærerens rolle blir drøftet i forhold til fagutvikling, fagsyn og læringssyn, med spesielt blikk for barn og unges oppvekstvilkår og språkutvikling. Les mer
Vår pris
579,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Innbundet
Legg i
Innbundet
Legg i
Vår pris: 579,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka gir en innføring i rammer og retningslinjer, strategier og metoder for norskundervisning i grunnskolen.
Norsklærerens rolle blir drøftet i forhold til fagutvikling, fagsyn og læringssyn, med spesielt blikk for barn og unges oppvekstvilkår og språkutvikling. Forfatterne kopler norskfaglig basisstoff til aktuelle språkpedagogiske og litteraturpedagogiske innfallsvinkler.

Boka gir blant annet en innføring i den første lese- og skriveopplæringen, den omhandler vurdering i norskfaget og IKT som verktøy.

I denne tredje utgaven er stoffet gjennomgått og oppdatert mot ny forskning og praksis i pakt med KL06 sine nye føringer for norskfaget.

Bokas bidragsytere er dyktige fagfolk som jobber med norskfaget i grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag: Jon Smidt, Inge Moslet, Thoralf Berg, Peer Harry Bjørkeng, Ingrid Rygg Haanæs, Harald Morten Iversen, Ann Sylvi Larsen, Rutt Trøite Lorentzen, Synnøve Matre, Sture Nome, Dagrun Kibsgaard Sjøhelle, Randi Solheim, Anne Charlotte Torvatn, Beret Wicklund og Arne Johannes Aasen.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Universitetsforlaget
Innbinding: Innbundet
Språk: Norsk Bokmål Norsk Nynorsk
Sider: 471
ISBN: 9788215013756
Utgave: 3. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerTil norsklærerstudenten

Prolog


1 Norskfag og norskdidaktikk
Norskfag og norskdidaktikk

Norskfagets dimensjoner

Norsklærer


2 Norskeleven - å vokse opp i en språk- og tekstverden
Sosiokulturelle aspekt

Om språk og språkutvikling

Leik og språk

Språkteoretiske tilnærmingsmåtar

Teori om samansette tekstar

Dei minste skolebarna og vegen inn i skrifta

Den tidlege skriveutviklinga

Digitale tekster i barns hverdag

Ein mangfaldig språkleg kvardag


3 Norskfaget og norskundervisningen
3.1 Arbeid med språk og kultur

Perspektiv på språk og kultur

Ungdom og tekstkulturar

Barne- og ungdomslitteratur

Språklære i skolen - grammatikkens plass og funksjon

Funksjonell grammatikk - noen didaktiske og pragmatiske tilnærminger

Å arbeide med og på nynorsk

3.2 Arbeid med muntlige tekster

Arbeid med "munnlege tekstar"

Klassesamtale

Gruppesamtalar

Munnleg språkbruk - didaktisk refleksjon

3.3 Arbeid med skriftlige tekster - lesing og litteraturarbeid...241

Å bevege seg i skriftlige tekster

Første leseopplæring i skolen

Videreutvikling av leseferdigheter

Leselyst og leseutvikling

Kreativt arbeid med litteratur

Analyse og tolking av fortellinger - moderne fortelleteori

Klassesamtalen om litteratur - lærerens rolle

3.4 Arbeid med skriftlige tekster - skriving

Ulike syn på skriving og skriveundervisning

Sjangeropplæring - eksplisitt eller implisitt?

Tekstskaping i den første skrive- og leseopplæringa

Skrivesituasjon og sjanger

Lesing av elevtekster og elevtekstanalyse

Respons

Vurdering

3.5 Arbeid med sammensatte tekster

Ny tid - nye medier og kommunikasjonsformer - ny didaktikk

Visuelle uttrykk i klasserommet

Elevteksten som vegvisar til tilpassa opplæring

Musikklyrikken i klasserommet

Elevers møte med teater som sammensatt tekst

Digital produksjon og digitale sjangrer

3.6 Norskundervisning og læreboka

Lærebokvett

Litteratur

Stikkord