Oppdagende skriving

en vei inn i lesingen

; Monique Vitger ; Sara Hannibal ; Kari Marie Thorbjørnsen (Oversetter) ; Synnøve Matre (Bidragsyter) ; Iris Hansson Myran (Bidragsyter) ; Randi Solheim (Bidragsyter)

Oppdagende skriving er en metode for skriftspråklæring der barna oppdager skriftens lydprinsipp ved å eksperimentere med egen skriving. I skriveprosessen arbeider de funksjonelt med sammenhengen mellom lyd og bokstav. Les mer
Vår pris
399,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 399,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Oppdagende skriving er en metode for skriftspråklæring der barna oppdager skriftens lydprinsipp ved å eksperimentere med egen skriving. I skriveprosessen arbeider de funksjonelt med sammenhengen mellom lyd og bokstav. Barna knekker lesekoden gjennom skriving og opplever skriving og lesing som meningssøkende aktiviteter. Oppdagende skriving er en form for veiledet skriving hvor læreren aktivt støtter barna i skriveprosesser og skriveutvikling.Oppdagende skriving bygger på et treårig dansk utviklingsprosjekt hvor forfatterne fulgte en lærer som lot elevene skrive fra første skoledag, uten at de hadde lært seg bokstavene på forhånd.Denne boka skisserer teorien bak metoden og gir konkrete forslag til hvordan man kan arbeide med oppdagende skriving. Boka viser også hvordan metoden kan brukes til å vurdere elevtekster og følge med i elevenes skriftspråklige utvikling. Forfatterne diskuterer også konsekvensene for videre skrive- og leseopplæring.Oppdagende skriving henvender seg til alle som jobber med den første lese- og skriveopplæringen samt studenter i førskolelærer- og lærerutdanningene. Boka kan også være aktuell for andre med interesse for skriftspråksutvikling hos barn.


Boka er bearbeidet for norske forhold av Synnøve Matre og Iris Hansson Myran ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking og Randi Solheim ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Forord

1 Å skrive seg til lesing
Veien til kunnskap

Forskningstradisjoner i skriftspråkstilegnelsen
Reading readiness

Literacy2 Gode grunner til å arbeide med oppdagende skriving
Leseforskning, skriveforskning
Oppdagende skriving utvikler fonografisk bevissthet

Oppdagende skriving utvikler begynnende tekstkompetanse

Oppdagende skriving fremmer metaspråklig bevissthet

Oppdagende skriving fremmer motivasjon


Sammenfatning


3 Oppdagende skriving i teori
Gryende skriftspråkskompetanse
Marie Clay


Oppdagende skriving - noen sentrale forskere
Carol Chomsky

Hans Briigelmann

Lee Dobson

Bente Eriksen Hagtvet

Caroline Liberg

Jørgen Frost

Rutt Trøite Lorentzen


Sammenfatning


4 Oppdagende skriving i praksis
Riktig eller galt?

Metoden oppdagende skriving
Opplevelse

Felles samtale i klassen og modellering

Tegn og skriv - barneskriving

Oversettelse og veiledning

Publisering


Barnas skrive- og stavestrategier
Bokstavlyd og bokstavnavn

Bokstavstrimmel og bokstavsanger

Forbokstaver og håndfonemer

Alfabettegninger og ordkort

Kamerathjelp

Kopiskriving - sekretærhjelp

Alternative forslag


Den voksnes rolle

Skrive for hånd eller på datamaskin?


5 Oppdagende skriving og skriftspråksutvikling
Stadiene i skriftspråksutviklingen
1) Tidlig skriving

2) Semifonografisk skriving

3) Fonografisk skriving

4) Overgangsskriving

5) Ortografisk skriving6 Oppdagende skriving og fortellekompetanse
Å skape en sammenhengende fortelling

Avanserte tekster

Tempus

Tidsmarkører

Replikker


7 Oppdagende skriving og vurdering av barns tekster
Hva ser vi etter?

Sjanger: personlig fortelling

Vurdering i et utviklingsperspektiv

Veiledning

Carls første og sjette tegneserie

Nicolais første og sjette tegneserie

Nicolines første og sjette tegneserie

Idas første og femte tegneserie

Ludvigs første og tredje tegneserie


8 Oppdagende skriving etter "børnehaveklassen"
Hvor begynner undervisningen?

Felles leseboksystem?

Skriving som kommunikasjonsmiddel

Datamaskinen i kommunikasjonsprosessen

Staving

Tilpasset opplæring

Veien videre

Fra oppdagende skriving til lesing

Vekselvirkning mellom lesing og skriving

Fra oppdagende skriving til konvensjonell staving

Fra oppdagende skriving til tekstkompetanse


Litteratur

Om forfatterne

Register