Pedagogikk, trender og politikk i klasserommet

empiriske og teoretiske studier av pedagogisk praksis

Bjørg Mari Hannås (Redaktør)

Skolen blir påvirket av utviklingen ellers i samfunnet. Et eksempel er økningen av psykisk relaterte helseproblemer i befolkningen.

Gjennom overordnete strategier og prinsipper for opplæringen, som tilpasset opplæring og tidlig innsats, og ved hjelp av satsinger som Ny GIV, søker skolemyndighetene å styre utviklingen og å håndtere felles utfordringer i skolen på en konstruktiv og målrettet måte. Les mer
Vår pris: 409,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Skolen blir påvirket av utviklingen ellers i samfunnet. Et eksempel er økningen av psykisk relaterte helseproblemer i befolkningen.

Gjennom overordnete strategier og prinsipper for opplæringen, som tilpasset opplæring og tidlig innsats, og ved hjelp av satsinger som Ny GIV, søker skolemyndighetene å styre utviklingen og å håndtere felles utfordringer i skolen på en konstruktiv og målrettet måte.
Mange av oss er engasjert i skoledebatten, og spørsmålene som diskuteres, er mange. Hensikten med denne boken er å gi en vitenskapelig forankret innsikt i hvordan aktuelle samfunnstendenser påvirker skolehverdagen og i hvordan offentlig initierte strategier og tiltak tolkes og omsettes til pedagogisk praksis i skolen. Pedagogikk, trender og politikk i klasserommet er en unik samling empiriske og teoretiske studier av pedagogisk praksis i forskjellige sammenhenger på både individ- og systemnivå i skolen. Sikrere kunnskap om konsekvenser og implikasjoner av politisk funderte satsinger og generelle trender i samfunnet kan bidra til et mer solid kunnskapsgrunnlag for videre debatt og utvikling av skolen.

Fakta