Språkdidaktikk for norsklærere

mangfold av språk og tekster i undervisningen

Mette Elisabeth Nergård (Redaktør) ; Ingebjørg Tonne (Redaktør)

Hvordan skape motivasjon for grammatikk i skolen? Hvilken kunnskap om språk og grammatikk trenger norsklæreren for å lykkes i arbeidet med elevers språk- og tekstutvikling? Dette er spørsmål forfatterne av Språkdidaktikk for norsklærere diskuterer og besvarer. Les mer
Vår pris
439,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Vår pris: 439,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Hvordan skape motivasjon for grammatikk i skolen? Hvilken kunnskap om språk og grammatikk trenger norsklæreren for å lykkes i arbeidet med elevers språk- og tekstutvikling? Dette er spørsmål forfatterne av Språkdidaktikk for norsklærere diskuterer og besvarer.

Det stilles allsidige og store krav til norsklæreren som skal utvikle elevers språkkompetanse. Det skal legges til rette for at elevene skal beherske norsk språk både skriftlig og muntlig, og de skal også tilegne seg et metaspråk. Denne boka gir interessante innfallsvinkler til sentrale tema i språkundervisningen: Her er stoff om grammatikkundervisning, flerspråklighet og undervisning i norsk som andrespråk, nynorskdidaktikk, argumenterende skriving, og dataspill. Særlig fokus settes på arbeidet med elevtekster og på språklig mangfold som ressurs: Hvordan kan læreren hjelpe elevene til å bli mer bevisst deres egen språkkompetanse og hjelpe dem til å bygge videre på det de faktisk kan?

Språkdidaktikk for norsklærere er skrevet særlig for studenter i lærerutdanningene og norsklærere i grunn- og videregående skole.

Fakta