Språkdidaktikk for norsklærere - 
      Mette Elisabeth Nergård
    
      Ingebjørg Tonne

Språkdidaktikk for norsklærere

mangfold av språk og tekster i undervisningen

Mette Elisabeth Nergård (Redaktør) ; Ingebjørg Tonne (Redaktør)

Hvordan skape motivasjon for og kunnskap om grammatikk i skolen? Denne boka gir gode råd til lærerstudenten og læreren.
"Språkdidaktikk" tar for seg sentrale emner vordende norsklærere støter på når de skal formidle grammatikk til elever. Les mer
Vår pris
479,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 479,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Hvordan skape motivasjon for og kunnskap om grammatikk i skolen? Denne boka gir gode råd til lærerstudenten og læreren.
"Språkdidaktikk" tar for seg sentrale emner vordende norsklærere støter på når de skal formidle grammatikk til elever. Solide fagpersoner fra lærerutdanningen gir her interessante innfallsvinkler til sentrale tema i språkundervisningen:

1. "Grammatikk?" av Frøydis Hertzberg
2. "Elevteksten ? et grammatisk utstillingsvindu" av Mette E Nergård og Ingebjørg Tonne
3. "Andrespråkeleven og målspråket" av Grethe Hilditch og Finn Aarsæther
4. "'Stjålen skrivefrihet?' ? om argumenterende skriving på ungdomstrinnet" av Anne Kristine Øgreid
5. "Om grammatikk og fagspråk" av Eva Maagerø
6. "Språket som speil for Halims utvikling ? en gjennomgang av romanen Et øye rødt av Jonas Hassen Khemiri" av Mette E Nergård
7. "Flerspråklighet og kodeveksling" av Finn Aarsæther
8. "Grammatikk og skriveutvikling ? didaktiske eksempler" av Ingebjørg Tonne og Laila Sakshaug
9. "Synleg og meir nynorsk = betre nynorsk. Utvikling av literacy på norsk, bokmål og nynorsk, for alle elevar på barne- og ungdomstrinnet" av Synnøve Skjong og Inger Vederhus
10. "Gøy med grammatikk. Dataspill i grammatikkopplæringen" av Kristin Hagen og Janne Bondi Johannessen

Boken er skrevet særlig for studenter i lærerutdanningen og norsklærere i grunn- og videregående skole.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Universitetsforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 176
ISBN: 9788215013077
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerInnledning
Litteratur


Grammatikk?
Grammatikk og skriveferdighet

Men hva mener vi med grammatikk?

Grammatikk som middel til språkbevissthet

Grammatikken i Kunnskapsløftet: et komparativt perspektiv

Et nytt liv for fremmedspråksargumentet

Norsklæreren - også en andrespråkslærer

Oppsummering

Litteratur


Elevteksten - et grammatisk utstillingsvindu
Innledning

Introduksjon av elevteksten

Fonologi og ortografi
Ordvalg, bøying og orddanning

Ordklasser

Morfologi: sammensetning, avledning og bøying

Tempusbruk

Pronomenbruk


Syntaks
Form

Funksjon

Setningsanalyse med setningseksempler fra teksten

Feltanalysen - en visuell metode


Oppsummering

Litteratur


Andrespråkseleven og målspråket
Innledning

Synet på språklæring - en kort oversikt

Morsmål "dårlige vaner" eller ressurs? Følger for andrespråksdidaktikken

Mellomspråksteorien

Ulikheter ved første- og andrespråkslæring

Typiske trekk ved mellomspråk

Mellomspråksanalyse - et eksempel
Alderstypiske feil

Ortografi

Morfologi

Syntaks

Semantikk

Veien videre

Å lære et språk tar tid


Mellomspråk - og hva så?

Responsfasen som forhandling om mening

Prosesskriving og mappe i læreplanene for norskfaget

Et mappeprosjekt for andrespråkselever på mellomtrinnet
Den første teksten

Innholdet

Vokalene

Alderstypiske trekk

Instruksjon om tegnsetting

Leddstilling

Den andre teksten


Utforskende samtaler om litteratur

Responssamtaler

Tekstene i hjemmesfæren

Oppsummering

Litteratur


Stjålen skrivefrihet? Om argumenterende skriving på ungdomstrinnet..
Hva er sakprosaskriving, og hva er argumenterende skriving?

Argumenterende skriving i skolen

PL-strukturen

Argumentasjonsanalyse

Strukturen i elevtekster

Elevenes valgfrihet med hensyn til skrivemåte og tema

Fra primær til sekundær diskurs

Bruk av fagspråk i elevtekster

Bruk fagene!

Skriveglede og skrivenytte

Litteratur


Om grammatikk og fagspråk
Innledning

Å snakke om fenomener

Å pakke informasjon

Setningsstrukturen

Aktører - eller mangelen på disse

Oppsummering

Litteratur


Språket som speil for Halims utvikling. En gjennomgang av romanen Et öga rött av Jonas Hassen Khemiri
Didaktiske grunner til å arbeide med språktrekk som avviker fra standardspråket

Presentasjon av boka
Vil ikke miste det arabiske

Sorg som drivkraft i modning

Syntaktiske avvik som litterært språktrekk


Oppsummering og litt til

Litteratur


Flerspråklighet og flerspråklig praksis
Innledning

Hva er tospråklighet?

Tospråklighet som en relativ størrelse

Er en tospråklig summen av to enspråklige?

Kodeveksling - en utbredt praksis blant tospråklige

Kodeveksling er vanlig

Kodeveksling på ulike nivå i språket

Bruk av flere språk i skriftlig tekst

Crossing og multietnolekt i Oslo

Er det innlærerspråk?

Avslutning

Litteratur


Grammatikk og skriveutvikling. Didaktiske eksempler
Innledning og bakgrunn

Små, men interessante språklige fenomener i et kontrastivt perspektiv

"Sentence combining"-metoden og videre mot Fogel og Ehri (2000)

Fogel og Ehri (2000): Det virker!

Fogel og Ehris metode på norsk

Pronomen i tale og skrift

Og/å-problemet

Komma etter leddsetning

Konklusjon

Litteratur


Synleg og meir nynorsk = betre nynorsk. Utvikling av literacy på norsk, bokmål og nynorsk, for alle elevar på barne- og ungdomstrinnet
To norske målformer - eit problem eller ein lingvistisk rikdom?

Norsk er nynorsk og bokmål i LK06

Tidleg start

Møte med heile den norske tekstkulturen, på nynorsk og bokmål

Samtalar om språk i eit kontrastivt perspektiv

Norsk på ungdomstrinnet, nye kompetansekrav

Nynorsk som bruksspråk på alle område

Systematisk skriveopplæring gjennom mappeundervisning

Lærebøker

Litteratur


Gøy med grammatikk. Dataspill i grammatikkopplæringen
Innledning

VISL-systemet

GREI-siden og den norske delen av VISL

Grammatikken som brukes i VISL-systemet

Et glimt inn i VISLs grammatikkverden
Språkvitenskap


Setningsanalyser

Spill

VISL i grammatikkopplæringen
Praktisk bruk i klasserommet


Et pedagogisk blikk på VISL-systemet

Litt fra to elevundersøkelser

Sammenligning med andre databaserte grammatikktilbud

Konklusjon

Om utviklingen av de norske sidene på VISL og GREI-portalen

Litteratur
Nettsteder som er beskrevet inngående i kapitlet

Noen andre databaserte grammatikkverkOm forfatterne

Register