Undervisning som veiledning

; Halvor Hoveid ; Kari Pauline Longva ; Øyvin Danielsen

Denne boka reiser spørsmål rundt forståelsen av undervisnings- og læreprosesser. Forfatterne drøfter hvordan lærere og lærerutdannere kan vitalisere betydningen av deltakelse i utdanning som sosial praksis. Les mer
Vår pris
379,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Vår pris: 379,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Denne boka reiser spørsmål rundt forståelsen av undervisnings- og læreprosesser. Forfatterne drøfter hvordan lærere og lærerutdannere kan vitalisere betydningen av deltakelse i utdanning som sosial praksis. Boka drøfter ut fra dette en undervisningspraksis med særlig vekt på elevens deltakelse, en deltakelse som handler om å aktivere det eleven bærer med seg i sitt minne. Undervisning handler om å få eleven eller studenten til å uttrykke seg selv. Forfatterne er opptatt av at læring og undervisning er ulike handlinger, men at de hører sammen og ikke kan forstås uavhengige av hverandre. Sentrale tematikker i boka er:

forholdet mellom utdanning og kunnskap
hvordan man kan bidra til åpne og deltakende læringsfellesskap
muntlig deltakelse i undervisnings- og læreprosesser
kollegaveiledning i reflekterende team

Dette er en bok for alle som er opptatt av praktisk pedagogikk og av hva som er grunnlaget for en undervisning som skaper deltakelse. Den er rettet spesielt mot lærere og lærerutdannere.

Fakta

Bla i boka