Digitalisering, kompetanse og læring

Bård Ketil Engen (Redaktør)

Diskusjonene om digitale teknologier i undervisning og læring dreier seg i stor grad om helt konkrete utfordringer.

For eksempel om hva som er fordelene ved bruk av digitale teknologier vurdert opp mot etablerte pedagogiske praksiser. Les mer
Vår pris
269,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Vår pris: 269,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Diskusjonene om digitale teknologier i undervisning og læring dreier seg i stor grad om helt konkrete utfordringer.

For eksempel om hva som er fordelene ved bruk av digitale teknologier vurdert opp mot etablerte pedagogiske praksiser. Kompetanse, motivasjon og holdninger hos lærere omtales oftest som det største hindret for bruk av digitale teknologier i undervisning og læringsarbeid. Men er det slik?
Ikke overraskende strever utdanningssektoren med å utvikle overordnede strategier så vel som med å utnytte digitale teknologier i undervisningen. I denne boken er nettopp
bruk av teknologi i utdanning tema. Forfatterne viser at dette er mer komplisert enn å handle om teknologien i seg selv eller de individuelle barrierene for å bruke den. Digitale teknologier i undervisning og læring handler like mye om sosiale relasjoner, kulturer, utdanningspolitikk og økonomi, altså den sosiale praksis bruken inngår i.

Fakta